NTP 2018/2019


A Széchenyi István Szakkollégium számos kurzust és programot tudott megvalósítani a 2018/2019-es tanévben a Nemzeti Tehetség Program pályázatából. Az alábbiakban a pályázat keretében megvalósított tevékenységeinket gyűjtöttük össze.

Kurzusok

Nagy Zsófia által tartott “Az emlékezet és felejtés szociálpszichológiája” c. kurzuson a diákok megismerkedtek a tudomány kiemelt vizsgálati területeivel, és ezzel összefüggésben a tudomány elméleti alapjaival, gyakorlati hasznosíthatóságával, kísérleti eredményeivel, szaknyelvével és fogalmi apparátusával. Elsősorban olyan témák kerültek áttekintésre, amelyek k felhasználhatóak az önismeret kitágításához, az ember értékelési és észlelési mechanizmusainak megismeréséhez, illetve hasznosíthatók a társak megismerésében, továbbá képet nyújtanak azokról a főbb társas viszonyokról és működésükről, melyek egy közösséget, társadalmat működtetnek. A kurzus az emlékezet és felejtés témájára összpontosít. A szakirodalmak feldolgozásával a hallgatók betekintést nyerhetnek a társadalmat mint egészt, illetve kisebb csoportokat érintő változások, traumák leképeződésére és továbbélésére a közösségen belül - hogyan befolyásolhatta Trianon a magyar, a Holokauszt a zsidó öntudat kialakulását, miképpen változik meg egy abortuszon átesett nő önképe és identitása, és más, mikro- és makroszinten elemezhető kérdéskörök boncolgatása. A hallgatóknak minden órára a kötelező olvasmányok mellett irodalmi összefoglalókkal és prezentációkkal kellett készülniük a kurzusra. A kurzusra készült beszámolók innen érhetőek el.
A kurzus azt a cél állította maga elé, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak abban, hogy képesek legyenek értelmezni a kínai gazdaság és külpolitika jelenlegi fejleményeit. Másodszor a kurzus a hallgatókat megismertette egy komplex analitikai vizsgálati kerettel, amely szükségszerű az olyan bonyolult jelenségek vizsgálata során, mint a kínai gazdaság. Végül, Kína fejlődési tapasztalata és annak több irányú olvasata támogatta a hallgatókat, abban, hogy kritikusan gondolkodjanak a gazdasági és társadalmi problémákról. A kurzuson a hallgatók átfogó képet kaptak az 1978-as reformok eredményeként végbement kínai gazdasági és társadalomi átalakulásáról, valamint az ország megváltozó világgazdasági szerepéről. Természetesen a reformok előtti szocialista rendszer is bemutatásra került, mely nagymértékben formálta a kínai társadalmi fejlődést. Ezentúl kiemelten foglalkozott a kurzus Kína nemzetközi integrálódásáról, az állami vállalatok változó szerepéről, a Kínába történő külföldi befektetésekről, Kína szerepéről a kelet-ázsiai kereskedelmi-termelési hálózatban, a külkereskedelmi egyensúlyról, a kínai pénzügyi rendszerről, a kínai monetáris és árfolyam politikáról, Kína szerepéről a globális egyensúlytalanságokban, az eladósodottságról, az Egy övezet egy út kezdeményezés. A kurzusra készült beszámolók innen érhetőek el.
A kurzus célja a politikai spektrum hagyományosan bal-jobb irányú felosztásának szélsőségének és világnézeti vitáinak közepébe hozni a hallgatókat. A kurzuson a alt-right-tól a pc-mozgalomig, új jobboldali szuverenizmustól az antifa-mozgalomig megismerkedhettek a hallgatók a legfontosabb definíciókról, amelyeket a kurzus oktató által rendelkezésre bocsátott legrelevánsabb magyar és nemzetközi szakirodalomból sajátíthattak el. A legtöbbször szimbolikus, ugyanakkor sokszor tettlegességig is fajuló értékrendi ütközések színterei között a gender, bevándorlás és multikulti, feminizmus és meetoo-vita is szerepet kapott. Szó esett a muszlimellenes liberálisokról, anti-pc meleg feketékrol, a szólásszabadságért küzdo nácikról is. A kurzust szakkollégiumunk által Kíváló Tanári Díjat elnyert Pál Gábor tartotta. A kurzuson előképzettségtől függetlenül minden érdeklődőnek ajánlottuk, aki szeretne eligazodni napjaink legfontosabb ám egyelőre még leginkább csak a sajtó kevésbé objektív felületein zajló diskurzusaiban és politikai konfliktusaiban. A kurzus eredményeképpen számos olyan dolgozat született, amely később tovább írható TDK dolgozatként is. A kurzusra készült beszámolók innen érhetőek el.
A kurzus áttekintette a feminizmus(ok) legfontosabb társadalomelméleti és politikaelméleti vitáit és csomópontjait, és kitekint ezek történeti alapjaira, előzményire. A ˝ kurzus célja az volt, hogy ezekhez a témákhoz kapcsolódóan fejlessze a hallgatók szakirodalom feldolgozásával kapcsolatos készségeit és a szóbeli és írásbeli vitakészségüket. A kurzus a következő struktúra alapján épült fel: az első néhány órán megteremtette a szükséges nemzetközi és hazai szakirodalmi kontextust, ahol a hallgatók megismerhették a szükséges alapfogalmakkal, majd bevezette őket a feminizmus köz- és politikai megítélésébe (például: az EU és Magyarország genderpolitikája, aktuális viták és törésvonalak). A kurzus átfogó tudást adott a feminizmus történeti kialakulásáról és XXI. századi lecsapódásáról a politikai színtéren. A kurzus hozzásegíti a hallgatót, hogy a mai diskurzusban egyre nagyobb jelentőséget és publicitást kapó témában megalapozott ismeretekkel tekinthessenek rá a vitára. A kurzus során a beszámoló dolgozat mellett esszéket kellett írniuk a részt vevőknek a kurzus alkalmakra folyamatos irodalom olvasás mellett. A kurzusra készült beszámoló innen érhető el.
Fehér Balázs által kurzus célja a hallgatók bevezetése volt a Közép-Európával kapcsolatos történelmi, politikai és jogi kérdésekbe. Elsődlegesen nem csak az egyszerű ismeretátadás, hanem a szemléletformálás is, különös tekintettel közhelyeink felülvizsgálatára, megvitatására. Ennek érdekében ah hallgatók: 1) megismerkedhettek a történelem braudeli, a „hosszú tartamon” alapuló, szemléletével, 2) az európai régiók történelmi megközelítésével, 3) Bibó István és Péter László Közép-Európáról szóló munkásságával, 4) a régiót meghatározó Habsburg hatással, 5) a közép-európai jogi kultúrák strukturális jellemzőivel. A kurzus folyamán a végső 17.000 karakterek beszámoló dolgozat mellett a teljesítési kritériumok közé tartoztak továbbá a kurzus alkalmakra való rendszeres irodalom olvasás, az irodalmakról írott összefoglalók és az oktató által strukturált viták lefolytatása. A kurzusra készült beszámolók innen érhetőek el.

Vitaestek

A rendszerváltás óta egyre csak növekszik az iskolai szegregáció mértéke. Magyarországon a régión belül a legmagasabb a korreláció a családi háttér és az iskolai teljesítmény között, és ezzel párhuzamosan a családi háttér, etnikai alapú elkülönülés is meghatározó. Ezekről a problémákról, kihívásokról beszélgettünk Radó Péterrel és Berényi Eszterrel. A beszélgetés Facebook eseménye innen érhető el.
A magyar történelem legsikeresebb 30 éve, vagy a legnagyobb kihagyott lehetősége? Mi magyarázza a ‘89 után kibontakozó eseményeket? Azok a rendszerváltás lefolyásában, vagy történelmünkben voltak kódolva? Esetleg véletlenek folyománya? Ilyen, és hasonló kérdésekről beszélgettünk Balázs Zoltánnal és Csizmadia Ervinnel. A beszélgetés Facebook eseménye innen érhető el.
2019. májusában Fodor Gábort hívtuk el beszélgetni kollégiumunkba, ahol a rendszerváltásról, illetve annak tanulságairól beszélgettünk. A esemény végén szóva kerültek a közelmúlt közéleti kérdései is.

Nem mindennapi életképek - kiállítás a hajléktalanságról


Az elmúlt pár évben számos interjút készítettünk olyanokkal, akik a hajléktalanság problémájában közvetlenül érintettek, nevezetesen hajléktalanszállón tartózkodó hajléktalanokkal, illetve velük foglalkozó szociális munkásokkal. Kiállításunkat az ő tapasztalataikból építettük fel képes és szöveges formában. A kiállítás megnyitó Facebook eseménye innen, az eseményről készült képek pedig innen érhetőek el.

Sportcsütörtök

Ahhoz, hogy jól vágjon az eszünk, a test pallérozására is szükségünk van, erre jó a sziszes Sportcsütörtök. Heti váltásban futbalozni, kosárlabdázni és röplabdázni, és ezen alkalmakkor készül a sziszes focicsapat a szakkollégiumok között tavasszal megrendezésre kerülő tornára. Az elmúlt tanévben a Sportcsütörtökök az NTP támogatásával valósultak meg.

ŐSZH

Az idei Őszi Szakmai Hétvége keretében csoportokban gondolkodtunk olyan, a jelenünket és jövőnket meghatározó problémákon, mint péládul a mesterséges inteligencia, a gobális felmelegedés, az oktatás vagy a jóléti állam kihívásai. Az egyes témákban a megoldási javaslatokat a nap végén a csoportok prezentálták egymásnak, ahol kamatoztatni tudták a napközben elsajátított retorikai képességeket is.

SZISZ32 konferencia

Szakkollégiumunkban hagyománnyá vált, hogy minden év májsuában egy konferenciát szervezünk, ahol szakkollégiumunk tagjai az elmúlt egy évben született tudományos munkáik javát mutatják be. Emellett ilyenkor kerül sor a Patrónus tanár és a Kiváló tanár díjak átadására is. Előbbit idén Kristóf Luca, utóbbit Király Júlia kapta. További képek a konferenciáról innen érhetőek el.

Adó 1%


Ha tetszik Neked, amit csinálunk, akkor támogathatod szakkollégiumunk működését adód 1 százalékával!

A Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány adószáma:

19011802-2-43

ÚNKP


Szakkollégiumunk két tagja az elmúlt tanévben az Új Nemzeti Kiválóság Program segítségével folytathatott kutatást. A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése. Székely Anna munkája itt olvasható, Baksai Csilla dolgozata pedig innen tölthető le.